Case Study: Jak wygląda szkolenie zamknięte w Twojej firmie: Gdy pracownicy są wypaleni, nie ma dobrej atmosfery i potrzeba zwiększyć sprzedaż?

Jak wygląda przykładowa analiza potrzeb w firmie u klienta, który prosi mnie o przeprowadzenia szkolenia sprzedażowego. Zazwyczaj brak lub niska sprzedaż, jet skutkiem...