Karol Froń

Jak sprzedawać przez telefon? 10 najlepszych technik sprzedaży telefonicznej cz.1

333 zł/h pracy Temat sze­roki jak rzeka, o któ­rym z pew­no­ścią napi­sano już wiele ksią­żek, arty­ku­łów, publi­ka­cji. Wyda­wać się może, że powie­dziano już wszystko, choć jak to zwy­kle bywa, zawsze oka­zuje się, że można napi­sać coś jesz­cze. Podob­nie jest i w tym tema­cie. Sprze­daż, wg opi­nii róż­nych fachow­ców, będzie naj­le­piej opła­ca­nym zawo­dem w XXI. Pow­staje coraz wię­cej firm, mod­nych dziś …

Jak sprzedawać przez telefon? 10 najlepszych technik sprzedaży telefonicznej cz.1 Read More »

Jak zarządzać pokoleniem Y, żeby chcieli pracować w Twojej firmie?

Dla pokolenia naszych rodziców praca była sensem życia, celem samym w sobie, panował etos pracy, szef był niekwestionowanym autorytetem, którego należało słuchać i wykonywać jego polecenia. Świat się zmienił. Dla pokolenia Y, czyli urodzonych pomiędzy 1980 a 1995 rokiem i Z, czyli urodzonych po roku 1995, praca nie jest sensem życia, jest tym, co muszą …

Jak zarządzać pokoleniem Y, żeby chcieli pracować w Twojej firmie? Read More »

Jak zakomunikować w firmie nowe zasady pracy? Zrób EXPOSE

Praca w call center, to ciężki kawałek chleba. Szczególnie kiedy pracujesz na stanowisku konsultanta telefonicznego i codziennie wykonujesz setki telefonów do klientów, którzy nie zawsze są dla Ciebie mili. Jednak kiedy wykonasz już wystarczającą liczbę telefonów i zdobędziesz niezbędne doświadczenie, to masz bardzo dużą szansę aby awansować i zostać menadżerem. I wtedy dopiero zaczyna się …

Jak zakomunikować w firmie nowe zasady pracy? Zrób EXPOSE Read More »

4 etapy rozwoju pracownika w zespole sprzedaży – wg Blancharda

Każdy pracownik, który pracuje w Twojej firmie lub w zespole, przechodzi w czasie swojej kariery poprzez 4 etapy. Wraz ze stażem pracy “awansuje” w firmowej hierarchii na kolejne szczeble. W każdym z etapów Twój pracownik potrzebuje od Ciebie czegoś innego, ale też czego innego możesz od niego oczekiwać. Bywa tak, że pracownik przechodzi przez te etapy …

4 etapy rozwoju pracownika w zespole sprzedaży – wg Blancharda Read More »

Jak szybko zwiększyć swoją sprzedaż? Prześlij mi rozmowę w mp3 a ja powiem Ci co masz w niej zmienić

Ten wpis może wydawać się trochę długi, ale przeczytaj do go końca, bo może być początkiem końca Twoich problemów z brakiem sprzedaży. Żyjemy w świecie gdzie firmy kreują bogactwo, finansują pensje pracowników, a ich kondycja świadczy o poziomie gospodarki. Handlowcy to najważniejsi ludzie w każdym przedsiębiorstwie, są jak iskra zapalająca silnik. Handlowcy utrzymują firmy – …

Jak szybko zwiększyć swoją sprzedaż? Prześlij mi rozmowę w mp3 a ja powiem Ci co masz w niej zmienić Read More »

Jak umawiać spotkania z klientami przez telefon ze skutecznością 70%?

Tyle się mówi o tym, że sprzedaż na zimno nie działa, telemarketing się kończy, liczy się tylko social selling, polecenia, networking, zbieranie leadów. Owszem nadchodzą nowe czasy, w których telemarketing i zimne dzwonienie do klientów będzie miało mniejszą skuteczność, niż inne działania, jednak często słowa o tym, że cold calling nie działa, padają z ust …

Jak umawiać spotkania z klientami przez telefon ze skutecznością 70%? Read More »

Jakie korzyści daje telemarketing i współpraca z call center?

Kanał telemarketingu pozwala w krótkim czasie dotrzeć do setek i tysięcy nowych klientów, którzy nigdy nie mieliby szans dowiedzieć się o Twojej firmie, gdyby nie kontakt telefoniczny. Pozwala on osiągać dużo lepsze konwersje niż kampanie mailowe i może być doskonałym wsparciem dla działów sprzedaży bezpośredniej. Co jeszcze daje telemarketing? Odpowiedź w nagraniu.   Jeśli chcesz …

Jakie korzyści daje telemarketing i współpraca z call center? Read More »

Szanse i zagrożenia uruchomienia call center w swojej firmie

Uruchomienie nowego kanału sprzedaży, jakim jest telemarketing, daje niewątpliwe i wręcz często natychmiastowe korzyści dla Twojej firmy. Wraz z rozwojem nowego kanału pojawiają się także zagrożenia, których pojawienie się można przewidzieć i należy się na nie przygotować. Jakie to szanse i zagrożenia? Zapraszam do filmu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sprzedaży przez telefon, …

Szanse i zagrożenia uruchomienia call center w swojej firmie Read More »

Rodzaje kampanii telemarketingowych – w jakiej formie możesz współpracować z call center?

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje telemarketingu: outbound (wychodzący) i inbound (przychodzący). Znacząco się od siebie różnią przede wszystkim tym, kto do kogo dzwoni. Połączenia wychodzące są znacznie trudniejsze, ponieważ często klient jest zrażony do tej formy kontaktu, nie jest zainteresowany już na dzień dobry albo nie ma czasu na rozmowę. W ramach outboundu wyróżniamy 5 celów …

Rodzaje kampanii telemarketingowych – w jakiej formie możesz współpracować z call center? Read More »