Pomagam szefom firm, menadżerom zespołów sprzedaży oraz handlowcom zwiększać sprzedaż oraz lepiej zarządzać ludźmi.

Moi klienci najczęściej zwracają się do mnie gdy:

-> Chcą zwiększyć sprzedaż własną lub swojego zespołu firmy

-> Potrzebują opracować plan zwiększenia sprzedaży

-> Chcą rozpocząć sprzedaż swoich produktów przez telefon

-> Mają problem z motywacją handlowców w swoim zespole

-> Mają problem ze złym zarządzaniem wśród kadry menadżerskiej/trenerskiej

-> Potrzebują pomocy w napisaniu skryptów sprzedażowych

-> Potrzebują coachingu sprzedażowego dla siebie, swojego zespołu

-> Chcą stworzyć dział telemarketerów w firmie i potrzebują wdrożenia od A do Z

-> Potrzebują uzyskać wiedzę i pomoc w zakresie sprzedaży telefonicznej, a także skorzystać z dobrych praktyk i mojego 10 letniego doświadczenia

-> Brakuje im czas na samodzielne telefonowanie i chcą zlecić to firmie zewnętrznej

-> Chcą zminimalizować koszty związane z rekrutacją, zatrudnieniem, wdrożeniem, szkoleniem i ciągłym motywowaniem telemarketera;

 

Mogę przyjechać do Twojej i pracować indywidualnie oraz grupowo z Twoim zespołem handlowców. Mogę zrobić coaching sprzedażowy przy stanowisku (podczas rozmowy z klientem, a także po odbytej rozmowie.

Mogę przeprowadzić szkolenie stacjonarne dla Twojej firmy, zespołu, w którym nauczę pracowników skutecznej sprzedaży telefonicznej, dzięki czemu Twoja firma zacznie osiągać wyższą sprzedaż i większe przychody.

Przygotuję skrypty sprzedażowe ułatwiające przeprowadzanie rozmów z klientami, a także stworzę argumentery ze sposobami zbijania obiekcji Twoich klientów w stosunku do Twojego produktu/usługi.

 

Nauczę Twoją kadrę menadżerów i trenerów:

+ Jak motywować handlowców każdego dnia – pozafinansowo

++ W jaki sposób przeprowadzać odprawy z zespołem przed pracą, wg mojego autorskiego systemu O.D.P.R.A.W.A., dzięki któremu zarobiłem w życiu kilkadziesiąt tysięcy złotych

+++ Jak kontrolować na co dzień pracowników, aby mieć pewność, że każdy robi to, co powinien i robi to dobrze

++++ Jak planować pracę w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, aby realizować targety

+++++ Jak rozmawiać z pracownikami aby utrzymywali wysoką motywację, a zarazem realizowali założone wyniki

 

Jak wygląda nawiązanie współpracy ze mną w zakresie wdrożenia telesprzedaży w Twojej firmie?

Etap 1: Określenie celów współpracy

Rozmawiamy o Waszych potrzebach biznesowych i oczekiwaniach, które Państwo mają wobec mnie i informujecie na czym Wam najbardziej zależy, jakiego efektu ode mnie oczekujecie po zakończeniu mojej pracy z Waszą firmą.

Etap 2: Zebranie posiadanych informacji

Zapoznaje się z aktualną strategią sprzedaży w Waszej firmie, zbieram od Was wszystkie niezbędne dla mnie informacje takie jak: profil klienta docelowego, dotychczasowe dobre praktyki wypracowane w sprzedaży, największe problemy, które napotykaliście, najczęstsze obiekcje klienta, największe korzyści, które osiąga klient ze współpracy z Waszą firmą lub dzięki Waszym produktom. Chcę dowiedzieć się jak najwięcej o dotychczasowych doświadczeniach, pozytywnych i tych mniej pozytywnych, a także w miarę możliwości uzyskać informacje o konkurencyjnych rozwiązaniach innych firm.

Etap 3: Stworzenie procesu szkoleniowego

Na podstawie zebranych od Ciebie informacji, charakterystyki Twojego produktu, branży w której działamy, wieku telemarketerów (starsze osoby potrzebują więcej czasu na naukę i informację muszą być podane w inny sposób) i ich dotychczasowego doświadczenia w sprzedaży, projektuję kilkudniowe szkolenie przygotowujące telemarketera do pracy. Szkolenie trwa zwykle od 2 do 5 dni.
Etap 3: Stworzenie skryptu rozmowy

Po zebraniu wszystkich możliwych informacji tworzę skrypt rozmowy sprzedażowej, który ma za zadanie znacząco ułatwić telemarketerowi prowadzenie skutecznych rozmów z klientami, a także przygotować go na odpieranie obiekcji, które będzie miał klient. W zależności od celu rozmowy skrypt ma posłużyć do sprzedaży, umówienia spotkania lub ma zakończyć się innym, interesującym Was efektem.

Etap 4: Przeszkolenie pracowników

Szkolę pracowników, którzy będą pracować na realizowanym projekcie. Również kadra menadżerska/trenerska bierze udział w szkoleniu. Na szkoleniu zajmujemy się oczywiście wiedzą o produkcie/usłudze, a także a może przede wszystkim poruszamy zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia rozmów telefonicznych. Omawiamy zasady skutecznej sprzedaży, metody i sposoby na uzyskanie zgody na rozmowę, sposoby badania potrzeb klienta, techniki prezentowania oferty w celu jak najlepszego pokazania korzyści, techniki radzenia sobie z obiekcjami klienta, najlepsze zasady zamykania sprzedaży przez telefon, pomysły na uzyskanie rekomendacji do innych firm. Pokazuję również w jaki sposób radzić sobie ze stresem „na słuchawce”, a także kształtuję w uczestnikach postawę pro-sprzedażową mającą na celu zwiększenie motywacji do pracy oraz nabranie wiary w sukces, a także silnego nastawienia na realizowanie wyników, które jest w tej pracy kluczowe. Przekazuję uczestnikom również moje najlepsze praktyki sprzedażowe, wypracowywane przez ostatnie 10 lat mojej pracy w sprzedaży, a ostatniego dnia ćwiczymy symulowane rozmowy sprzedażowe, gdzie uczestnicy szkolenia wcielają się w role klientów i sprzedawców. Wszystko to ma sprawić, że osoba po szkoleniu będzie gotowa merytorycznie i psychicznie do rozpoczęcia właściwej części swojej pracy, a więc do prowadzenia rozmów z klientem.

Etap 5: Rozpoczęcie akcji telemarketingowej

Konsultanci zaczynają dzwonić do klientów. Ich rozmowy są przeze mnie monitorowane, odsłuchiwane i omawiane z nimi w 4 oczy. Udzielam informacji zwrotnej o tym co należy kontynuować w rozmowie, co należy wprowadzić, a także co należy bezwzględnie wyeliminować. Odsłuchy rozmów i coachingi wykonuję zarówno „on the job”, a więc podczas rozmowy telemarketera z klientem, jak i w sali szkoleniowej.  Pomagam telemarketerom wypracować najlepszy model prowadzenia rozmowy, który zakończy się sukcesem. Dbać także o utrzymanie motywacji na odpowiednim poziomie i nie pozwalam na zwątpienie w sukces w pierwszych dniach pracy, gdzie ryzyko jest największe.

Etap 6: Przeszkolenie kadry menadżerskiej

Na tym etapie zajmuje się przeszkoleniem kadry menadżerskiej pod kątem zarządzania zespołem. Przekazuję informację na temat codziennego zarządzania ludźmi, a więc: kontroli, planowania, kierowania i organizacji pracy. Uczę jak przeprowadzić expose, jak  udzielać informacji zwrotnej,  jak występować publicznie przed zespołem, w jaki sposób monitorować pracę, rozliczać ze słabych wyników, motywować każdego dnia, radzić sobie w trudnych sytuacjach i zwalniać. Przekazuję kompleksową wiedzę, która będzie niezbędna do dalszego zarządzania zespołem. Omawiam 4 etapy rozwoju pracownika, które determinują wyniki i postawę pracownika w trakcie pracy w zespole, aby menadżer potrafił je rozpoznawać i odpowiednie na nie reagować, przywracając pracownikowi wiarę w siebie lub oferując mu niezbędne narzędzia sprzedażowe.

Etap 7: Monitoring wiedzy i efektów pracowników (po 30 dniach od etapu 6-go)

Przyjeżdżam do Twojej firmy aby dokonać oceny, monitoringu i stanu wiedzy oraz poziomu umiejętności pracowników telesprzedaży oraz kadry menadżerskiej. Odsłuchuję rozmów i przeprowadzam coachingi sprzedażowe z handlowcami. Uczestniczę w rozmowach 1:1 menadżerów i telemarketerów, a także w odprawach przed lub w trakcie pracy i udzielam menadżerom/trenerom informacji zwrotnej, wskazuję elementy do poprawy i wyznaczam cele do zrealizowania w zakresie podniesienia swoich kompetencji na przyszłość.

 

Jeśli potrzebujesz mojej pomocy w zakresie:

– przeprowadzenia procesu coachingowego (3-6 miesięcznego) z pracownikami po którym wzrośnie im motywacji, nabiorą nowych umiejętności i wykształcą postawy proaktywne

– zrekrutowania odpowiedniej osoby na stanowisko telemarketera

– stworzenia profilu idealnego klienta docelowego

– pozyskania numerów telefonów do klientów z Twojej grupy docelowej

To również możesz liczyć na moją pomoc.